Безоплатне отримання запасів. Правила і приклади

Облік різних видів активів має свої особливості. Облік основних засобів відрізняється від обліку запасів. Це стосується, зокрема, і операцій з безоплатного отримання активів відповідного виду. Проте операції з різними активами, отриманими за однакових (у цьому випадку — на безоплатній умові) умов, майже завжди мають певні спільні характеристики. У статті «Безоплатне отримання основних засобів. Правила і приклади» характерними ознаками безоплатності названо, по-перше, відсутність розрахунків із постачальниками, по-друге, потребу у визнанні доходу. Ці ознаки властиві і операціям з основними засобами, і операціям із запасами. Є й інші однакові або схожі ознаки, про які йдеться в зазначеній статті. А в статті, що пропонується, увагу сконцентровано на особливостях, характерних для операцій з безоплатного отримання запасів як цільового, так і не цільового призначення. Для медичних закладів це передусім лікарські засоби, а також ті медичні вироби, які не належать до необоротних активів, проте можуть бути й інші види запасів — від запасних частин до канцелярських товарів.

Стаття відкрита для передплатників