Безоплатне отримання основних засобів. Правила і приклади

Право на безоплатне отримання активів чи послуг закріплено в цивільному та господарському законодавстві (для всіх юридичних осіб), а також у законодавстві з питань охорони здоров’я (для медичних закладів). Безоплатне отримання активів зазвичай відбувається в межах гуманітарної чи благодійної допомоги. У світовій практиці гуманітарною вважається допомога, яку надають постраждалим від воєнних дій, стихійного лиха чи техногенної катастрофи, а благодійна допомога (або спонсорство) — це добровільні внески на розвиток науки, освіти, охорони здоров’я, культури тощо. Тобто в першому випадку йдеться про допомогу заради виживання, у другому — заради розвитку. В українському законодавстві чіткого розмежування між видами допомоги по суті немає. Натомість є розмежування за формою. Гуманітарною визнають допомогу, надання і отримання якої здійснюють за визначеною законодавством процедурою, а отримувачі такої допомоги мають бути внесені до спеціального державного реєстру. Натомість інші види благодійної допомоги спеціальних процедур не потребують. Порівнянню та аналізу видів допомоги присвячено статтю «Благодійна та гуманітарна допомога. У чому відмінність?» (№ 5/2022), а у цій статті зосередимося на особливостях бухгалтерського обліку безоплатно отриманих основних засобів.

Стаття відкрита для передплатників