Зміст номера
№ 11 / 2023, листопад
Медичні послуги
Маргарита Назаренко
Медичні послуги без ПДВ. Чому бухгалтери сумніваються?
Облікова політика
Ірина Малашевська
Собівартість медичних послуг в обліковій політиці ЗОЗ
Господарські операції
Олена Андрійчук
Облік запасів. Як списання залежить від джерел надходження