ЄТС — 2022: посадові оклади в медзакладах бюджетної сфери

Із початку нового року змінилися розміри мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Для медичних працівників у бюджетній сфері актуальним постає тарифна сітка та посадові оклади за нею у 2022 році. З’ясуємо, чи змінюватимуться посадові оклади працівникам ЗОЗ бюджетної сфери. Які посадові оклади (тарифні ставки) встановлювати у штатних розписах ЗОЗ на 1 січня 2022 року і внести зміни до них? Хто має право на індексацію?


Заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) у бюджетній сфері, установлюючи посадові оклади, підвищення до них, визначаючи розміри доплат, надбавок, керуються Умовами оплати праці № 308/519.

Конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначають за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки (ЄТС), які встановлюють професіоналам, фахівцям залежно від кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду в межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, і відображають у тарифікаційному списку.

ЄТС сформовано у постанові КМУ № 1298, і саме з неї беремо тарифні розряди та відповідні ним тарифні коефіцієнти для визначення розмірів посадових окладів працівникам ЗОЗ.

Звернімо увагу, що примітка 1 додатка 1 до постанови № 1298 зазначає такий алгоритм: посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС визначають множенням окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях із копійками, цифри до 0,5 відкидають, від 0,5 і вище — заокруглюють до однієї гривні.

Востаннє посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду збільшувався із 1 грудня і становив 2893 грн згідно із постановою КМУ від 20.01.2021 р. № 29. «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Саме такий розмір (2893 грн) посадового окладу працівника І тарифного розряду за ЄТС закладено під час формування Держбюджету на 2022 рік із 1 січня 2022 року. Наступний етап підвищення цього показника запланований на 1 жовтня 2022 року, коли він становитиме 2982 грн.

Тож Уряд забезпечить вимогу част. 6 ст. 6 Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», за якою мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (із 1 січня 2022 року — 2481 грн).

З огляду на заплановані показники, можна порахувати і подати розміри посадових окладів за ЄТС у 2022 році в таблиці 1.

Посадові оклади працівників бюджетної сфери у 2022 році
Таблиця 1. Посадові оклади працівників бюджетної сфери у 2022 році

Прикро констатувати, але із даних таблиці бачимо, що у працівників із 1 по 12 тарифними розрядами посадові оклади нижчі за рівень мінімальної зарплати. Адже вона теж змінюється двічі та у 2022 році становить: із 1 січня — 6500 грн, із 1 грудня — 6700 грн.

Приміром, сюди потрапляють лікарі інших спеціальностей із першою та другою кваліфікаційними категоріями і ті, що без категорії, у яких 10—12 тарифні розряди згідно з пп. 2.2.5 Умов № 308/519.

Звісно, це не означає, що вони отримуватимуть зарплату, нижчу за мінімальну, бо є так звана доплата до рівня мінімальної зарплати, алгоритм розрахунку якою передбачений у част. 3 ст. 31 Закону про оплату праці.

Тобто якщо нарахована зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати, роботодавець проводить доплату до цього рівня, яку виплачують щомісячно одночасно з виплатою зарплати.

Проте в нараховану суму зарплати в такому разі враховують посадові оклади, доплати та надбавки, премії та решту складових зарплати працівника ЗОЗ, за винятком: доплати за роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний і надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Для медичних працівників це передусім підвищення та доплати за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Зокрема, у додатку 3 до Умов № 308/519 викладено Перелік закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці.

Маємо в додатку 6 до Умов № 308/519 Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких установлюють доплату в розмірі до 12% тарифної ставки робітникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення.

Ну і звісно,  зважмо на те, що працівникам (зокрема молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюють доплату в розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки) (пп. 3.4.7 Умов № 305/519).

І як наголошувалося, у доплату до рівня мінімальної зарплати не враховують роботу в нічний та надурочний час. А в медичного персоналу, і навіть працівників зайнятих наданням екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги, є відповідні виплати за роботу в нічний час та чергування.

Як установлюють посадові оклади працівникам ЗОЗ бюджетної сфери

Керівники ЗОЗ у межах фонду зарплати установлюють працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки, з огляду на розміри, передбачені Умовами № 308/519. Проте працівникам ЗОЗ, підпорядкованим окремим органам держвлади, можуть установлювати додаткові умови оплати праці, передбачені відповідними нормативно-правовими актами.

У п. 2.2 Умов № 308/519 визначені схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників ЗОЗ. Відповідно до схемного тарифного розряду і визначають відповідний посадовий оклад медичного працівника. Приміром, для лікарів посадові оклади зазначено в таблиці 2.

Розміри посадових окладів лікарів у 2022 році
Таблиця 2. Розміри посадових окладів лікарів у 2022 році

Звісно, до цих посадових окладів іще додається підвищення посадових окладів за кваліфікаційну категорію, оперативне втручання, диплом з відзнакою, у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, яке передбачене у п. 2.4 Умов № 308/519.

Проте зауважмо, що підвищення, передбачені пп. 2.4.1—2.4.4 Умов № 308/519, установлюють до посадового окладу, визначеного за п. 2.1—2.2 Умов № 308/519 (до схемного посадового окладу), а підвищення, передбачені п. 2.4.5—2.4.6 Умов № 308/519, — посадового окладу, визначеного за п. 2.1—2.2 Умов № 308/519 (до схемного посадового окладу), але  відповідно до підвищень за кваліфікаційну категорію, оперативні втручання, диплом з відзнакою.

До того ж змінюють розміри посадових окладів з моменту (з дня):

  • призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;
  • присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду;
  • зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

Штатні розписи і тарифікаційні списки

Якщо відбувається підвищення посадових окладів (тарифних ставок) за ЄТС, варто переглянути посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах ЗОЗ і внести зміни до них або ж перезатвердити їх на дату такого підвищення.

А для здійснення роботи з визначення посадових окладів працівників ЗОЗ та розмірів доплат і надбавок за наказом керівника створюють постійно діючу комісію у складі заступника керівника з економічних питань (спеціаліст-економіст), головного бухгалтера, працівника, який займається питаннями кадрів, голови профспілкового комітету та інших осіб, яких залучає керівник закладу. Тарифікаційну комісію очолює керівник закладу.

Саме ця комісія формує щорічно тарифікаційний список, який є документом для складання штатного розпису, додається до нього і який підписують усі член комісії. У разі зміни протягом року розміру посадового окладу, доплат та надбавок тарифікаційною комісією вносяться  відповідні зміни до тарифікаційного списку.

Тарифікаційний список заповнюють окремо за кожним структурним підрозділом та посадою. Його форма затверджено в додатку 1 до Умов № 308/519.

Підвищення посадових окладів та індексація

Востаннє посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду за ЄТС підвищували з 01.12.2021 р. до 2893 грн.

Підвищення посадових окладів за ЄТС зробило базовим для проведення подальшої індексації грудень 2021 року. Тому, починаючи з індексу споживчих цін за січень 2022 року, заново обчислюємо коефіцієнт індексації.

Тож у січні 2022 року працівники ЗОЗ бюджетної сфери з оплатою за ЄТС ще не мають права на індексацію, позаяк таке право виникне лише після того, як опублікують індекс інфляції за січень 2022 року, а застосовуватимуть його для індексації у березні 2022 року (за умови перевищення порогу індексації у розмірі 103%).

Нормативні акти

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР

Постанова № 1298 — постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

Умови № 308/519 — Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519