Оплата праці — 2022. Що отримуватимуть медичні працівники

Ще у червні 2022 року Президент України Указом від 18.06.2021 р. № 261/2021 доручив Уряду під час підготовки Держбюджету України на 2022 рік опрацювати питання підвищення зарплат у сфері охорони здоров’я для лікарів до розміру не менше ніж 20 000 грн, для середнього медичного персоналу — не менше ніж 13 500 грн на місяць. На виконання цього доручення КМУ прийняв постанову «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» від 12.01.2022 р. № 2 (далі — Постанова КМУ № 2). Вона застосовується з 1 січня 2022 року. Переглянемо основні вимоги цього документа.


Як підвищуватимуть зарплату медпрацівникам у 2022 році

Розмір нарахованої зарплати медпрацівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік (пп. 1 п. 1 Постанови КМУ № 2):

 • на рівні не менше 20 тис. грн лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам із вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
 • на рівні не менше 13,5 тис. грн для посад молодших спеціалістів із медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям із початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрам із медсестринства.

Проте Уряд не передбачив для такого підвищення ані зростання посадових окладів для лікарів чи медсестер, ані нового виду надбавок чи доплат.

Фактично керівники ЗОЗ державної або комунальної форм власності мають у межах наявного на 2022 рік фонду оплати праці збільшити розмір зарплати медпрацівникам так, щоб він досяг установлених розмірів (не менше 20 тис. грн та 13,5 грн відповідно) за рахунок вже існуючих надбавок, передбачених пп. «а» пп. 2 п. 3 постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (даліПостанова КМУ № 1298).

Йдеться про надбавки за:

 • високі досягнення у праці;
 • виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 • за складність, напруженість у роботі.

Наразі передбачена можливість установити їх до 50% посадового окладу (ставки зарплати, тарифної ставки).

Постановою КМУ № 2 це обмеження по суті знімається, а отже, керівники ЗОЗ державної або комунальної форм власності можуть встановити медпрацівникам одну із таких надбавок або декілька у більшому розмірі (граничний розмір не обмежений). Це дасть змогу отримати нараховану зарплату у сумі, яка відповідає необхідній відмітці, тобто не нижче 20 тис. грн та 13,5 тис. грн відповідно.

Варто зважати, що при встановленні медпрацівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу вимогу щодо розміру оплати праці (20 тис. грн та 13,5 тис. грн відповідно) застосовують пропорційно до відпрацьованого часу.

Це означає, що підвищені розміри надбавок працівникам виплачуватимуть пропорційно відпрацьованому часу.

До того ж підвищені надбавки, які будуть установлені  відповідно до положень пп. 2 п. 1 Постанови КМУ № 2, не враховують під час визначення доплат та інших надбавок медпрацівникам ЗОЗ державної або комунальної форм власності.

Тому спочатку доведеться підсумувати посадовий оклад медпрацівника, решту обов’язкових підвищень до нього, доплат на надбавок, премії і тільки тоді вирішити, на скільки установити або ж підвищити одну із надбавок із пп. «а» пп. 2 п. 3 Постанови КМУ № 1298, щоб сума нарахованої зарплати відповідала «президентським» вимогам.

Водночас, щоб не було зрівнялівки, коли всім лікарям установлять зарплату у розмірі 20 тис. грн, а медсестрам у розмірі 13,5 тис. грн, потрібно забезпечити диференціацію зарплати працівників, але в межах фонду оплати праці. Для цього можна встановлювати доплати, надбавки  відповідно до складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. І тут керівники ЗОЗ державної або комунальної форми власності знову повернуться до тих самих надбавок і доплат із Постанови КМУ № 1298, які їм дозволено установити.

Окремо обумовлено, що для медпрацівників, яких залучено виключно до надання первинної медичної допомоги (лікарів або молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, які входять до команди з надання первинної медичної допомоги такого лікаря), умову про забезпечення підвищеної зарплати (20 тис. грн та 13,5 тис. грн відповідно) застосовують у разі, коли лікаря обрали не менше ніж 70% пацієнтів оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги. Проте цей момент прописали як зміни у додаток 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 410.

Як обмежуватиметься зарплата керівників ЗОЗ

Варто наголосити, що наприкінці 2021 року прийнято постанову КМУ від 15.12.2021 р. № 1334. Вона є чинною з 01.01.2022 р. і передбачає, що розмір посадового окладу керівника ЗОЗ не може перевищувати розміру середньої зарплати медпрацівників підприємства більш як на 60%. Це обмеження стосується керівників державних та комунальних ЗОЗ і його варто закріпити у контрактах із такими керівниками.

Додатково до переліку обов’язків надавача медичних послуг внесено вимоги:

 • забезпечувати розрахунок справедливого співвідношення між зарплатою медпрацівників та керівного складу ЗОЗ, диференціації зарплати відповідно до обсягів, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника;
 • вживати заходів до підвищення зарплати працівників.

Отже, керівники ЗОЗ мають бути зацікавлені у зростанні зарплат підлеглих працівників, адже це дасть змогу встановити і вищий рівень оплати праці для них самих. Та чи спрацює це на практиці, за умови недостатнього фінансування ЗОЗ за програмою медичних гарантій, — покаже час. Проте зазначене обмеження унеможливить ситуацію, коли рівень зарплати керівника ЗОЗ у декілька разів перевищує зарплату лікарів.

Для довідки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 12 січня 2022 р. № 2

Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік:

 • на рівні не менше 20 000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
 • на рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства;

2) граничний розмір надбавок, передбачених у підпункті «а» підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», може бути збільшений для досягнення розміру нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови;

3) надбавки, установлені з урахуванням положень підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, не враховуються під час установлення доплат та інших надбавок медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

4) диференціація заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності здійснюється у межах фонду оплати праці шляхом встановлення доплат та надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи;

5) у разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу вимога щодо розміру оплати праці, передбачена підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, застосовується пропорційно до відпрацьованого часу.

2. Внести у додаток 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», зміну, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України                                                                                   Д. ШМИГАЛЬ

Для довідки

ЗМІНА,
що вноситься у додаток 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

(затверджено постановою КМУ від 12.01.2022 р. № 2)

Пункт 1 доповнити підпунктом 9 такого змісту:

«9) забезпечувати виплату заробітної плати у розмірі не меншому, ніж передбачено цим підпунктом.

Заробітна плата медичного працівника закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у розмірі:

 • не менше ніж 20000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
 • не менше ніж 13500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.

Для медичних працівників, які залучені виключно до надання первинної медичної допомоги (лікарів або молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, які входять до команди з надання первинної медичної допомоги такого лікаря), цей підпункт застосовується у разі, коли лікаря обрали не менше ніж 70 відсотків пацієнтів оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги.

У разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу вимога щодо розміру оплати праці, передбачена цим підпунктом, застосовується пропорційно до відпрацьованого часу.».