Адміністрування податків. Зміни — 2022

З 1 січня 2022 року набрав чинності Закон України від 30.11.2021 р. № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (далі — Закон № 1914), відомий також як резонансний законопроєкт № 5600. Закон великий за обсягом і містить багато змін щодо різних податків та зборів. Проте серед них немає специфічних «медичних» та і більшість змін не становить інтересу для бухгалтерів та управлінського персоналу ЗОЗ. Винятком є зміни щодо ПДВ, що стосуються всіх платників цього податку, а також зміни в адмініструванні податків.


Потенційне порушення

Законом № 1914 передбачено право контролюючого органу щодо надсилання запитів у разі виявлення фактів, що свідчать про потенційне порушення. Відповідно до чинного п. 73.3 ПКУ, серед підстав, які дають право податковому органу надсилати платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин запит щодо надання інформації, можна назвати випадок, коли за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За новим формулюванням як підставу передбачають факти, що можуть свідчити про порушення. Незначна на перший погляд поправка насправді вносить чималий елемент суб’єктивізму і розширює можливості контролюючого органу звертатися із запитом. Слабкою втіхою видається норма, згідно з якою платник податків може не надавати інформації, якщо інформація чи документи вже були надані контролюючому органу раніше.

Звернемо увагу, що відповідно до п. 78.1 ПКУ документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності однієї з перелічених в цьому пункті причин. Це може бути випадок (пп. 78.1.1 ПКУ),  коли податкова служба отримала податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого законодавства, «якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальних підтверджень на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу» протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. У згаданому запиті зазначають порушення платником податків законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Тобто зазначена норма не змінилася.

Інвентаризація на вимогу податкового органу

Відповідно до пп. 20.1.9 ПКУ податкова служба мала право вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. Законом зазначено норму, що дозволяє використовувати інформацію і документи щодо результатів такої інвентаризації за наслідками таких перевірок або під час подальших заходів податкового контролю. Тобто наслідки проведеної інвентаризації можуть бути відчутні і в майбутньому.

Використання технічних засобів під час перевірки

Неприємним моментом для платників може виявитися і право, надане податківцям здійснювати під час перевірок звукозапис, фото-, відеофіксацію та використовувати такі записи як підставу для висновків акта перевірки. Причому не йдеться про обов’язок податківців робити повний відеозвіт: ймовірно, будуть використані ті моменти, які свідчать на користь перевіряльників. Саме час згадати улюблену фразу з американських фільмів: «Все сказане вами може бути використане проти вас».

Водночас платник податків також має право відкрито застосовувати технічні прилади і технічні засоби фото- та відеозапису і здійснювати звукозапис тощо під час проведення перевірок (пп. 17.1.17 ст. 17 ПКУ).

Попередження про перевірку

З позитивних новин варто відзначити доповнення п. 79.2 ст. 79 ПКУ новим абзацом. Відповідно до цього доповнення у разі надсилання (вручення) платнику податків копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку і місце проведення позапланової невиїзної перевірки шляхом надсилання за адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення така перевірка розпочинається не раніше 30 календарного дня з дати надсилання такого повідомлення і копії наказу.