Внесення змін у посадові інструкції

Відповідно до загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), що наведені у випуску 1 ДКХП, який затверджений наказом Мінсоцполітики від 29.12.2004 р. № 336, до посадових (робочих) інструкцій можуть бути внесені зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника.

Стаття відкрита для передплатників