Результати інвентаризації запасів. Відображення в обліку

У Методичних рекомендаціях № 1428 описано «загальний механізм формування в обліку інформації про лікарські засоби та медичні вироби у натуральній і грошовій формі, які визнаються запасами»). Позаяк ведення бухгалтерського обліку неможливе без інвентаризації, то і цій процедурі в цьому документі приділено увагу. Щоправда, ідеться в ньому не про те, як проводити інвентаризацію, а про те, що робити після її закінчення.

Стаття відкрита для передплатників